Izvērtē investīcijas ilgtermiņā

LCC paraugs LV.png

Jebkuram nozīmīgam energoefektivitātes pasākumam ir nepieciešami finanšu ieguldījumi. Ir pieejamas vairākas alternatīvas, kad jāuzbūvē vai jāatjauno saldēšanas sistēma, piemēram, dažādi aukstumaģenti, jaudas kontrole, utt. Lai novērtētu ekonomiskos rādītājus noteiktā laika posmā, ir jāiekļauj visas saistītās izmaksas - investīcijas, enerģija un uzturēšana. Šī pieeja ļauj salīdzināt objektīvi, ieskaitot to, kas atrodas zem aisberga redzamās daļas.