top of page
Search

Tukuma ledus halle: virzība uz energoefektīvu nākotni

Tukuma ledus halle ir novada energoietilpīgākais publiskais objekts. Proaktīvi virzoties uz resursu optimizāciju, Tukuma pašvaldība 2022. gadā uzsāka enegoefektivitāti paausgtinošu risinājumu izpēti, ko veica EKA Baltic. Šodien projekts pāriet uz nākamo posmu, tuvinot to par soli tuvāk ilgstermiņa risinājumam.


Pēdējo 3 gadu dati atspoguļo gan Covid ietekmi, gan arī taupības pasākumus. Taču lielākais potenciāls ir paredzēts nākotnē optimizējot dzesēšanas un apkures sistēmas.

Ilgtermiņa redzējums

Tukuma ledus halle, kas atrodas pilsētas centrā, ir vienmēr bijusi pulcēšanās vieta. Atzīstot bažas par resursu patēriņu, halles vadība nolēma rīkoties. Viņu vīzija bija vienkārša un mērķtiecīga: samazināt enerģijas patēriņu, kas ir ievērojama daļa no kopējiem izdevumiem.


Profesionāla atbalsta priekšrocības

Izmantojot EKA Baltic, inženierkonsultāciju uzņēmuma, kas specializējas ledus halles tehnoloģijās, pakalpojumus, Tukuma ledus halle izvēlējās visaptverošu pieeju. Šis stratēģiskais lēmums ne tikai nodrošinās ievērojamu enerģijas ietaupījumu, bet arī koncentrējas uz investīcijām, kas atmaksājas ātrāk un kurām ir ilgstoša pozitīvā ietekme.


Izpēte kā pamats lēmuma pieņemšanai

EKA Baltic 2022. gada vasarā ledus hallē veiktā izpēte atklāja vairākas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Dzesēšanas sistēmai, kas ir galvenais enerģijas rēķina cēlonis, tika veikta rūpīga pārbaude. Turklāt tika analizētas arī citas funkcijas, piemēram, gaisa sausināšana, kura nav optimāla, izraisot pārmērīgu kondensāciju uz virsmām un papildu dzesēšanas slodzi uz ledus.

Tie bija daži no konstatējumiem, balstoties uz kuriem EKA Baltic sniedza energoefektivitātes un izmaksu aprēķinus dažādām alternatīvām. EKA plašā pieredze ar ledus hallēm ļāva piedāvāt pielāgotus risinājumus, kas praksē ir izrādījušies efektīvi. Izpētes rezultāti tagad kalpo par pamatu pārdomātu lēmumu pieņemšanai par turpmākajām investīcijām.


Nākamās darbības

Šoruden Tukums nolēma spert nākamo soli, lai sagatavotu renovācijas projekta dokumentāciju. Šajā posmā EKA Baltic palīdz izstrādāt renovācijas darbu tehnisko dokumentāciju, lai katra pretendenta iesniegtie piedāvājumi būtu salīdzināmā kvalitatē un sasniegtais risinājums būtu tas, kas vislabāk atbilst klienta vajadzībām. Tas nodrošinās, ka Tukuma ledus halle gala rezultātā saņems augtāko vērtību pret ieguldīto naudu.Tukuma pašvaldības pieeja ir drosmīgs un novatorisks solis Latvijā. Pēc projekta realizācijas tas kalpos kā piemērs citiem un demonstrēs vērtību sadarbībai ar profesionāliem un objektīviem ekspertiem.


Priekšrocības sabiedrībai

Pēc šādu investīciju atmaksāšanās, kas parasti ir no 6 līdz 8 gadiem, rēķins par enerģiju var tikt samazināts par uz pusi, kas ļauj ieguldīt tālākos ēkas infrastruktūras uzlabojumos. Tas ir viens no veidiem kā padarīt hokeju Latvijā pieejamāku visiem!

"EKA — Naturally sustainable engineering solutions"

Comments


bottom of page