top of page
Frozen

PAR MUMS

Mēs veicam izpēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un projektējam jaunas būves vai renovācijas projektus ar mērķi samazināt to ekpluatācijas izdevumus. Mēs strādājam ar industrālām un komerciālām būvēm kā piemēram ledus hallēm, pārtikas un dzērienu ražotnēm, noliktavām, datu centriem, siltumapgādes uzņēmumiem, u.c.

Mēs nodrošinam inženierkonsultāciju pakalpojumus gan pašvaldībām, gan privātiem uzņēmumiem.

9d215c0d-21c0-3f7a-62f7-51c4a6ff9182.png

57 gadus ilga kolektīvā pieredze

9c3325eb-9f2b-9308-bdef-8626b9d9f07e.png

Apņēmība samazināt jūsu izmaksas

02468a6e-7242-ba04-a5d7-63e7748140ee.png

Pasaules līmeņa kompetence un pētniecība

MĒS ESAM

partners.jpg

Jūsu uzticēšanās vērti

Reputācija mums nozīmē ļoti daudz – jūs varat būt droši, ka lēmumu pieņemšanas un informācijas sniegšanas procesā mēs balstāmies tikai uz savu klientu interesēm. Mēs garantējam objektīvu kompetenci, nodrošinot klientiem informāciju un pilnīgu izvēles brīvību attiecībā uz darbu izpildītāju piesaistīšanu.

Pragmatiski

Mēs piedāvājam tikai jēgpilnus risinājumus, nerealizējamu ieceru vietā fokusējoties uz reālu rezultātu. Pieņemiet lēmumus, balstoties uz skaidru izpratni par izmaksām un priekšrocībām, – mēs sagādāsim detalizētu situācijas aprakstu.

Two Pens
Inside of a Spaceship

Ar skatu nākotnē

Mums ilgtspēja un klimata neitralitāte nav tikai saukļi, bet ir svarīgi principi, kas virza mūsu darbību jau vairāk nekā desmitgades garumā. Palīdzot klientiem izmantot dabisko aukstuma aģentu sniegtās iespējas, mēs sniedzam savu ieguldījumu emisiju samazināšanā un sabiedrības drošības uzlabošanā.

DALĪŠANĀS IEGUVUMOS

Visu mūsu lēmumu pamatā ir zinātne. Pētniecība palīdz mums dalīties ar iegūtajām zināšanām, lai sniegtu labumu visiem.

Laptop

Dati brīvpieejā

Mēs regulāri publicējam savu pētījumu rezultātus. Tie veltīti enerģijas ietaupījumiem ledus hallēs, dabisko aukstuma aģentu, piemēram, CO2, izmantošanai, kā arī enerģijas sistēmām datu centros, tirdzniecības centros, ražotnēs u. c.

Akadēmiskie partneri

Mēs esam ilgtermiņa sadarbības partneri ar Zviedrijas lielāko tehnisko universitāti – Karalisko Tehnoloģiju institūtu. Gadu gaitā esam palīdzējuši vairāk nekā 30 studentiem kļūt par atzītiem profesionāļiem.

kth_edited.jpg
Keyboard

Ieguldījums profesionālajā kopienā

Mēs regulāri piedalāmies Amerikas Apkures, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas inženieru biedrības žurnāla ASHRAE Journal veidošanā ‒ šī biedrība ir viena no nozares līderēm.

Communication Tower

Sazinieties ar mums un iegūstiet plānu būtiskiem ietaupījumiem

info@ekabaltic.lv 
+371 26592513
 

Roberta Hirša iela 1,

Riga, Latvia

Paldies par ziņu!

bottom of page