top of page

Oglekļa dioksīds kā aukstumaģents

Planting more trees reduce the amount of CO2 - concept image with Co2 text against woodlan

Oglekļa dioksīds ( CO2 ; R744) ir dabisks aukstumaģents, ko parasti izmanto komerciālās sistēmās un mūsdienās tas strauji izplatās arī rūpnieciskās saldēšanas sistēmās. Šeit ir sniegta īsa pamatinformācija par šo tehnoloģiju.

 

Vēsture

CO2 vēsturi var iedalīt divās daļās. Pirmā daļa ir 19. un 20. gadsimtā, kad sistēmas sāka attīstīties. Šis laikmets beidzās, kad interese par CO2 praktiski izzuda pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, līdz ar sintētisko aukstumaģentu izgudrošanu.

 

Astoņdesmito gadu beigās norvēģu profesors Gustavs Lorencens atkal izvirzīja ideju par CO2 izmantošanu, kas ieviesa otro CO2 vēstures laikmetu. Viņš izpētīja, kā CO2 tehnoloģiju varētu izmantot dažādās būvēs. 1993. gadā viņš paziņoja, ka “CO2 ir tik tuvu ideālajam aukstumaģentam, cik vien iespējams pietuvoties.” Viens no viņa apspriestajiem CO2 aspektiem bija unikālais siltuma rekuperācijas potenciāls.

CO2 ir viens no pirmajiem izmantotajiem aukstumaģentiem.

Attēls: Reklāma CO2 sistēmām, kas izmantota 20. gadsimta sākumā

CO2 advertisement history.png

Raksturojums

Oglekļa dioksīds ir dabiska, neuzliesmojoša un netoksiska viela, kurai ir tehniskas priekšrocības salīdzinājumā ar citām dabiskām alternatīvām. Attiecībā uz toksicitāti standarti, piemēram, Eiropas atbilstošais EN378, nosaka noteiktus drošības pasākumus, lai CO2 izmantotu kā aukstumaģentu, tomēr drošības pasākumi ir vienkārši un nerada lielas izmaksas.

Vēsturiskais izaicinājums ar CO2 pamatā izriet no tā, ka tam ir augsts spiediens sistēmā, sasniedzot 120 bārus. Tā kā kopš deviņdesmitajiem gadiem CO2 tehnoloģijas ir ļoti strauji attīstījušās, mūsdienās augsts spiediens vairs nav pamatots arguments pret CO2.

 

Patiesībā ir pretēji - CO2 unikālās īpašības piedāvā ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem aukstumaģentiem, piemēram, kompaktas iekārtas un efektīvus iztvaikotājus. Īpaša priekšrocība ir tad, ja būvei vienlaicīgi ir dzesēšanas un sildīšanas patēriņš, kur CO2 siltuma atgūšana piedāvā augstas temperatūras siltumenerģiju. Ir gadījumi, kad 100% no apkures patēriņa gadā ir nosegti ar siltumu, ko rada dzesēšanas sistēma.

Tendences

Pēdējās desmitgades laikā ir vērojama strauji pieaugoša interese izmantot CO2 kā aukstumaģentu daudzos pielietojumos, jo īpaši komerciālajā sektorā. Energoefektivitātes uzlabojumi, kas tiek sasniegti ar CO2 dzesēšanu kopā ar siltuma reģenerāciju, kļūst arvien pievilcīgāki arī cita tipa būvēm. Pēdējos gados šī tendence ir redzama arī rūpniecības nozarē, kas būtiski ietekmē aukstumtehnikas nozari.

Picture2.png

*Avots: Shecco (2020)

Dabisks un energoefektīvs no EKA

EKA ir specializējusies saldēšanas inženierijā, koncentrējoties uz dabiskajiem aukstumaģentiem un jo īpaši CO2 tehnoloģijām, kā arī ir R744.com biedrs, kas pierāda uzņēmuma pieredzi. EKA pirmais CO2 projekts datēts ar 2004. gadu, kur CO2 tika izmantots kā sekundārais šķidrums. Desmit gadus vēlāk EKA projektēja Eiropā pirmo 100% CO2 ledus arēnu, kas kļuva pašpietiekama ar siltumu no savas siltuma rekuprācijas sistēmas un tāda ir joprojām. Jaunākais EKA projekts, ko var izcelt, ir NSSO ātrslidošanas ovāls Pekinas olimpiskajām spēlēm 2022. gadā, kas arī ir 100% CO2 ledus arēna.

bottom of page