top of page

Dabiskās dzesēšanas vielas saudzē gan naudu, gan vidi

Dzesēšanas nozarē termins “dabiskās dzesēšanas  vielas” attiecas uz noteiktām vielām, kuras ir plaši sastopamas dabā. Visbiežāk izmantotās ir oglekļa dioksīds R744, amonjaks R717 un ogļūdeņraži (galvenokārt propāns R290 vai izobutāns R600a). Nākotnē dabiskās dzesēšanas vielas būs vienīgais pieļaujamais klimatam draudzīgais risinājums.

Nav kaitīgi videi

Nenovēršamas noplūdes sintētisko dzesēšanas vielu sistēmās izdala siltumnīcefekta gāzes un kaitīgas ķīmiskas vielas, piemēram, PFAS, kas negatīvi ietekmē cilvēku un dzīvnieku veslību. Izvēlieties dabiskas dzesēšanas vielas — videi draudzīgas, pat noplūdes gadījumā neizdalās kaitīgas vielas.

Eiropas Savienība apstiprinājusi kā drošu ilgtermiņā

Saskaņā ar F-gāzu regulu Eiropas Savienība ievieš pakāpenisku dzesēšanas vielu, kam ir būtiska negatīvā ietekme uz vidi, aizliegšanu. Galu galā vienīgā izvēle būs dabiskās dzesēšanas vielas.

Sekojiet tendencei

Izvēlieties dabisko dzesēšanas vielu priekšrocības, ko daudzi jau ir izmantojuši. Pieaugot pieprasījumam pēc videi draudzīgiem risinājumiem, izmantojiet iespēju kļūt par modernu uzņēmumu, ieviešot dabiskās dzesēšanas vielas, nosakot jaunus ilgtspējas standartus.

Kas ir dabiskās dzesēšanas vielas?

Dabiskās dzesēšanas vielas iegūst no dabā sastopamām vielām, piemēram, amonjaka, oglekļa dioksīda (CO2) un ogļūdeņražiem. Tie ir izmantoti gadsimtiem ilgi un ir pazīstami ar savām videi draudzīgajām īpašībām. No otras puses, sintētiskie aukstumaģenti ir mākslīgi radīti ķīmiski savienojumi, ko parasti iegūst no fluorogļūdeņražiem (HFC) vai hlorfluorogļūdeņražiem (CFC).

Sintētiskās dzesēšanas vielas: 
Ignorē ietekmi uz vidi

Sintētisko dzesēšanas vielu ražotājiem ir sena vēsture, ko raksturo to ietekmes uz vidi ignorēšana. 1974. gadā tika atklāta CFC dzesēšanas vielas ozona slāni noārdošā iedarbība. Lai gan nākamās paaudzes koncentrējās uz drošākām, ozona slāni nenoārdošām alternatīvām, pēdējos gados ir vērojams progress, ar mērķi novērst dzesēšanas vielu globālās sasilšanas potenciālu (GSP). ES F-gāzu regula (517/2015) tika ieviesta 2015. gadā, lai regulētu fluorētās gāzes. Tomēr ir radušās jaunas bažas par zema GSP sintētiskajām dzesēšanas vielām no HFO grupas ļoti toksisko fluorēto ķīmisko vielu, ko sauc par PFAS, dēļ. Noplūdušie HFO ātri pārvēršas par trifluoretiķskābi (TFA), kas tiek saistīta imūnsistēmas problēmām, vēzi un citiem veselības sarežģījumiem. Šie atklājumi norāda uz nepieciešamību noteikt prioritāti vienīgajai ilgtspējīgai alternatīvai - dabiskajām dzesēšanas vielām.

Lasiet vairāk vietnē https://atmosphere.cool/knowledge/.

Sky
table effects natural synthetic refriger

Vai CO2 (R744) sistēmu augstais spiediens ir problēma?

Pastāv mīti par problēmām saistībā ar CO2 saldēšanas un siltumsūkņu sistēmu augsto darba spiedienu. Patiesība ir tāda, ka mūsdienās iekārtu un komponenetu ražotājiem augsts spiediens nav problēma, un CO2 sistēmu izmantošana ir kļuvusi plaši izplatīta. Patiesībā tādās būvēs kā lielveikali un ledus halles CO2 saldēšanas sistēmai mūsdienās tiek dota priekšroka sakarā ar ekonomiskajiem ieguvumiem. Pētījumā apkopotie dati par 2020. gadu liecina par vairāk nekā 36 000 transkritisku CO2 dzesēšanas sistēmām visā pasaulē (Shecco, 2020).

Propāns (R290) ir uzliesmojošs, vai to ir droši lietot?

Lai gan propāns patiešām ir uzliesmojoša viela, ogļūdeņražu sistēmas tiek projektētas un uzstādītas, ievērojot drošības pasākumus. Šo pasākumu mērķis ir samazināt dzesēšanas vielas daudzumu sistēmā un nodrošināt pareizu avārijas ventilāciju. Šo piesardzības pasākumu īstenošana ir vienkārša, un ogļūdeņraži ir plaši izmantoti ledusskapjos un siltumsūkņos, kas apliecina to drošu lietošanu.

Vai amonjaks ir bīstams un toksisks?

Lai gan ir taisnība, ka amonjaka noplūde var būt ļoti bīstama un potenciāli letāla, mūsdienīgas amonjaka sistēmas ir būvētas, ņemot vērā drošību. Sistēma ir norobežota tehniskajās telpās, kurām var piekļūt tikai sertificēts personāls. Lai mazinātu riskus, tiek samazināts dzesēšanas vielas daudzums un tiek ieviesti drošības risinājumi. Amonjaks joprojām ir viena no videi draudzīgajām izvēlēm būvēs, kur var īstenot visaptverošus drošības pasākumus.

Sky

Sekojiet tendendei: Veiciniet ilgtspēju ar dabiskajām dzesēšanas vielām 

Visbeidzot, neatkarīgi no tā, vai apsverat esošas sistēmas renovāciju vai plānojat jaunu, dabisko dzesēšanas vielu izvēle ir pareizais ceļš uz priekšu. Nozare virzās uz dabiskiem risinājumiem, un daudzi uzņēmumi un publiskas iestādes jau ir veikušas pāreju. Turklāt ES F-gāzes stingrākie noteikumi vēl vairāk uzsver nepieciešamību pēc ilgtermiņa izvēles. Vienkāršojiet savu pieeju un izmantojiet dabisko dzesēšanas vielu ilgtermiņa dzīvotspēju zaļākai nākotnei.

bottom of page