top of page
Search

Wassahallena ir kļuvusi zaļa un energo efektīva


Flipstādes "Wassahallena" tika uzbūvēta 1989. gadā.

Sākotnēji tā izmantoja R22 dzes, ko pēcāk nomainīja ar R404A. Ēkas energoefektivitātes veicināšanai daļēji tika pielietota siltuma rekuperācijas sistēma. Elektroenerģijas patēriņš sasniedza aptuveni 800 MWh gadā, lai uzturētu 3,570m2 lielo ēku siltu un nodrošinātu tai karsto ūdeni. Papildus arēnas telpai (2,600m2), ēkā ir 970m2 apsildītas telpas:

ģērbtuves, kafejnīca, darbnīca un kluba telpas.2017. gada rudenī EKA veica inventarizāciju un piedāvāja veikt vispārīgus uzlabojumus atbrīvoties no dabai nelabvēlīgajām saldēšanas sistēmā, kā rezultātā ledus halle ievērojami samazinātu savas operatīvās izmaksas.

Plāns lielākoties balstījās uz:

-jaunu CO2 dzesēšanas sistēmu ar siltuma rekuperāciju;

-ēkas apkures sistēmas un siltuma rekuperācijas savienošanu;

-aukstumnesēja nomaiņu;

-jaunu sausināšanas iekārtu;

-pilnīgi jaunu vadības un monitoringa sistēmu.

Papildus tam tika pieņemts lēmums atbrīvoties no vecā eļļas un elektriskā katla, kā arī piedāvāts dažās no tieši apsildāmajām telpām uzstādīt hidronisko apkures sistēmu.


Pirms renovācijas


Papildus visiem mērījumiem, EKA veica enerģijas un rentabilitātes aprēķinus uz kuru balstījās klienta lēmums veikt investīcijas par labu uzlabojumiem un modernizācijai. Enerģijas ietaupījuma aprēķins vēstīja par 35-40 mazāku energopatēriņu, kas atbilst aptuveni 480MWh patēriņam sezonā. To var salīdzināt ar iepriekšējiem rādītajiem - aptuveni 800 MWh, kas iekļauj "lielo piecinieku" - visas enerģijas sistēmas (saldēšanu; apkuri; sausināšanu; apgaismojumu un ventilāciju).


Pēc renovācijas


Renovācija tika veikta 2018. gadā un tika pabeigta tieši pirms jaunās sezonas sākuma augustā tajā pašā gadā. Jaunā sistēma savu darbu veic jau teju trīs gadus. Oglekļskābās gāzes dzesēšanas sistēma nodrošina ēku ar dzesēšanu kā arī to apsilda ar minimālu elektroenerģijas patēriņu.

Aukstumaģents ir nomainīts uz amonjaka ūdeni, kas sūkņu elektroenerģijas patēriņu samazina uz pusi.

Gaisa sausināšana tiek veikta ar reģenerēto siltumu un gaiss tiek sadalīts jaunos tekstila kanālos. Vietas, kuras iepriekš netika gana labi apsildītas, nu tiek nodrošinātas ar siltumu no rekuperācijas sistēmas. Šobrīd vairākas ēkas daļas tiek vadītas un monitorētas attālināti, kā arī procesa energo-dati tiek saglabāti, lai spētu veikt tālākus uzlabojumus nākotnē. Īsumā - pēc renovācijas Wassahellena ir moderna ēka.


Pavisam nesen tika veikts pirmo divu sezonu apkopojums, lai noskaidrotu cik sekmīga izvērtās šī renovācija un cik efektīvas ir jaunās sistēmas salīdzinājumā ar tām, kas darbojās pirms pārbūves. Pētījums iekļāva trīs pēdējās sezonas ar vecajām iekārtām un tika salīdzināts enerģijas patēriņš ar pēdējo divu sezonu rezultātiem pēc pārbūves. Rezultāti liecina par 39.2 procentu energopatēriņa kritumu. Praksē tas nozīmē, ka enerģijas patēriņš ir samazinājies par aptuveni 340 MWh un nu ir ap 460 MWh sezonā. Mēneša ietvaros tas nozīmē, ka kopējais enerģijas patēriņš ir 50-70 MWh robežās, atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Noslēgumā var apgalvot, ka reālais ietaupījums atbilst aprēķiniem, kas tika veikti pirms projekts tika īstenots. Kā arī fakts, ka investīcijas izvērtās zemākas kā bija sākotnēji plānots piešķir tam papildus vērtību!


“Dabiski energo efektīva EKA!”Comments


bottom of page