top of page
Stainless Steel_edited.jpg

Industriālie siltumsūkņi 

Industriālais sektors tradicionāli izmanto fosilo kurināmo katlu iekārtas tvaika ražošanai vai karstā ūdens uzsildīšanai. Mūsdienu laikmetā tehnoloģijām, kas kaitē dabai vairs nav vietas. "Zaļš" siltums ir ilgtermiņa pieeja, un siltumsūkņi ir labi pārbaudīta tehnoloģija, kas piedāvā uzticamu un ilgtspējīgu alternatīvu.

10 min.

Sasniedz jaudu mazāk kā 10 minūtēs

0-3 GWP

var darboties ar dabiskajām dzesēšanas vielām

90°C

var nodrošināt līdz 90°C siltumenerģiju

Plug-in

integrējams 

esošajā infrastruktūrā

Kā darbojas siltumsūknis?

Siltumsūkņi siltumu no avota konvertē vēlamajā temperatūrā, lielākoties sastopami ar elektrību darbināmie siltumsūkņi. Tā kā lielākā daļa saražotās enerģijas tiek iegūta no atjaunojamiem avotiem, piemēram, gaisa, zemes vai rūpniecības pārpalikuma siltuma, tad siltumsūkņi ir videi draudzīgs risinājums siltuma ražošanai. Siltumsūkņa energoefektivitāti nosaka pēc lietderības koeficienta (COP) - piegādātā siltuma daudzums, dalīts ar izmantoto elektroenerģiju. Piemēram, COP ar vērtību 3 nozīmē, ka siltumsūknis saražo trīs siltuma vienības uz katru izmantoto elektroenerģijas vienību.

Industrial heat pump.png
Heat pump energy.png

Siltumsūknis vs. Katls

Salīdzinot ar apkures katlu, siltumsūknis var ievērojami samazināt enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Kā redzams diagrammā, siltumsūknis ar COP 3 ir daudz energoefektīvāks nekā rūpnieciskais apkures katls ar lietderības koeficientu 0,95 (95%). Lai gan elektroenerģijas izmaksas bieži ir augstākas nekā alternatīvajam siltuma avotam, enerģijas tarifa attiecība ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, izvērtējot siltumsūkņa ekonomisko iespējamību.

Dabiskās dzesēšanas vielas

Siltumsūkņu tehnoloģija izmanto gāzi slēgtā sistēmā, un pie noplūdēm, lai gan var nebūt būtisku veiktspējas problēmu, tiek nodarīta negatīva ietekme uz globālo sasilšanu un veselību. Lai samazinātu ietekmi uz vidi, priekšroka jādod dabiskajām dzesēšanas vielām, piemēram, oglekļa dioksīdam (CO2), amonjakam (NH3) vai ogļūdeņražiem, nevis sintētiskām vielām. Tas garantē pilnīgi ilgtspējīgu risinājumu ilgtermiņā.

emissions heat pump.png

Ietekme uz vidi

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG vai GHG angļu valodā) emisijas elektroenerģijas ražošanā ir atkarīgas no vietējām spēkstacijām. Pēc Eiropas Vides Aģentūras (EEA) aplēsēm vidējais rādītājs EU27 valsīts ir 230 gCO2 emisijas uz kWh saražotās elektroenerģijas. SEG emisijas gāzei, saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, ir 202 gCO2 uz kWh siltumenerģijas. Lai izprastu oglekļa pēdas nospiedumu siltumsūknim un salīdzinātu to ar gāzes katlu, pieņēmumi no iepriekšējā piemēra ir veikti, kopā ar emisiju rādītājiem.

bottom of page